ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

               แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

                                 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

                    นางสาวศิริสุดา แสดรัมย์ เลขที่ 1 มบค.12งานที่1
ให้นักศึกษาทำโปสเตอร์จากโปรแกรมcanva


งานที่2
คำขวัญอาชีวะ

งานที่3
ใ้นักศึกษาทำสไลด์2หน้า หน้าแรกแทรกไฟล์เคลื่อนไหว หน้า2แชร์ไฟล์ youtube
งานที่4
จัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animation ง่ายๆ

ความคิดเห็น